باربر – مستخدم ماهواره سینمایی روزنامه

باربر – مستخدم: ماهواره سینمایی روزنامه تبلیغات بازیگران منافقین مسئولان ماهواره تبلیغات نمایش فرهنگ

گت بلاگز بازار خودرو قیمتها کم کردن یافت ، محتکران خودروها را به بازار عرضه کردند

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی پایتخت کشور عزیزمان ایران از عرضه خودروهای احتکار شده است از سوی محتکران به بازار و کم کردن نسبی قیمت‌ها خبر داد.

قیمتها کم کردن یافت ، محتکران خودروها را به بازار عرضه کردند

محتکران خودروها را به بازار عرضه کردند/ قیمتها کم کردن یافت

عبارات مهم : ایران

رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی پایتخت کشور عزیزمان ایران از عرضه خودروهای احتکار شده است از سوی محتکران به بازار و کم کردن نسبی قیمت ها خبر داد.

سعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در چند ماه اخیر به علت نوسانات صعودی قیمت ارز، بعضی واردکنندگان ماشین این محصولات را احتکار کرده و از عرضه ماشین به بازار خودداری می کردند.

وی ادامه داد: علاوه بر شرکتهای واردکننده خودرو، بعضی سرمایه داران نیز با توجه به روند صعودی قیمتها وارد بازار ماشین شده است و این محصولات را خریداری و در انبارها دپو می کردند.

قیمتها کم کردن یافت ، محتکران خودروها را به بازار عرضه کردند

رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه در نتیجه این کارها عرضه خودروهای وارداتی به بازار به شدت کم کردن یافته بود، خاطرنشان کرد: به علت همین کم کردن عرضه شاهد زیاد کردن قیمت ها در بازار خودروهای وارداتی بودیم.

وی ادامه داد: با این حال در روزهای اخیر به دنبال شدت یافتن بازرسی ها، بسیاری از متحکران از وحشت برخوردهای قانونی پا بعد کشیده و اقدام به عرضه خودروهای احتکار شده است به بازار کرده اند.

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی پایتخت کشور عزیزمان ایران از عرضه خودروهای احتکار شده است از سوی محتکران به بازار و کم کردن نسبی قیمت‌ها خبر داد.

رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: عرضه خودروهای وارداتی احتکار شده است به بازار باعث زیاد کردن عرضه و نزولی شدن قیمت ها در بازار خودروهای وارداتی شده است است به گونه ای که تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز کم کردن در قیمت ها داشته ایم.

وی تصریح کرد: شرکت حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت تعزیرات نظارت خود را بر بازار ماشین شدت یافتن کرده اند که تاثیرات قابل توجهی نیز داشته هست. امیدواریم این نظارتها همچنان ادامه داشته باشد تا دست احتکارگران از بازار ماشین به کلی کوتاه شود.

به گزارش ایسنا، در چند ماه اخیر بازار ماشین با زیاد کردن لجام گسیخته و شدید قیمت ها روبرو بوده است.

قیمتها کم کردن یافت ، محتکران خودروها را به بازار عرضه کردند

واژه های کلیدی: ایران | بازار | ماشین | خودروهای وارداتی | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz