باربر – مستخدم ماهواره سینمایی روزنامه

باربر – مستخدم: ماهواره سینمایی روزنامه تبلیغات بازیگران منافقین مسئولان ماهواره تبلیغات نمایش فرهنگ

گت بلاگز اخبار اجتماعی دادستان باید به تخلفاتی که مسئولان در تریبون‌های رسمی اعلام می‌کنند پیگیری کند

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: اگر پرسشها متفاوت از سوی مسئولین در تریبون‌های رسمی به طور روتین بیان شود ولی جوابی گرفته نشود، همه چیز جهت مردم عا

دادستان باید به تخلفاتی که مسئولان در تریبون‌های رسمی اعلام می‌کنند پیگیری کند

دادستان باید به تخلفاتی که مسئولان در تریبون های رسمی اعلام می کنند پیگیری کند

عبارات مهم : مسئولان

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: اگر پرسشها متفاوت از سوی مسئولین در تریبون های رسمی به طور روتین بیان شود ولی جوابی گرفته نشود، همه چیز جهت مردم عادی می شود و امید جهت اصلاح و عدالت در مردم کم کردن می یابد که این زیبنده کشور نیست.

اصغر سلیمی در گفت وگو با ایسنا در خصوص مسائلی که از سوی مسئولان در تریبون های رسمی اعلام می شود، بیان کرد: صحبت هایی که از سوی مسئولان کلان کشوری در تریبون های عمومی اعلام می شود، باید مستدل، منطقی و دارای اعتبار کارشناسی باشند. نباید صرفا از طریق رسانه ها موضوعی مطرح شود و در جامعه شائبه ایجاد کند. بعضی از فسادها در رسانه ها اعلام می شود و آن تعهد و پیگیری که باید انجام شود، اتفاق نمی افتد و در نهایت به صورت روتین و یک رسم در می آیند. این امر منجر به شکل گیری ناامیدی در جامعه می شود. این جور پرسشها باید در مسیر قانونی دنبال شوند تا به سر منزل مقصود برسند و عنوان روشن شود.

دادستان باید به تخلفاتی که مسئولان در تریبون‌های رسمی اعلام می‌کنند پیگیری کند

وی در ادامه گفت: اگر مسائلی که از سوی مسئولان بیان می شود، تخلفات مالی هست، باید مدارکش آماده شود و با روش حقوقی تنظیم شود و به قوه قضاییه، شرکت بازرسی کل کشور و یا مراجعی که جهت این کار در نظر گرفته شده است هست، فرستاده شوند. در مسائلی که مهم به نظر می رسد نیز اگر مورد نیاز است مجلس ورود پیدا کند و اطلاعات در اختیار کمیسیون مربوط در مجلس قرار گیرد تا در آنجا بحث و بررسی های مورد نیاز انجام شود و اگر مورد نیاز بود کمیته تحقیق و تفحص شکل گیرد. چراکه یکی از وظایف نظارتی مجلس تحقیق و تفحص است.

نماینده مردم سمیرم در مجلس بیان کرد: اگر پرسشها متفاوت از سوی مسئولان مطرح شود و پیگیری های مورد نیاز صورت نگیرد، کسانی که مشغول به انجام کار های اشتباه هستند به دنبال یافتن راه بهتری جهت اختلاس یا فساد در کشور خواهند بود.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: اگر پرسشها متفاوت از سوی مسئولین در تریبون‌های رسمی به طور روتین بیان شود ولی جوابی گرفته نشود، همه چیز جهت مردم عا

وی تاکید کرد: با مسائلی که از سوی مسئولان بیان می شود باید برخورد کارشناسی، علمی و قانونی صورت بگیرد. اگر این اتفاق نیفتد، همه چیز جهت مردم عادی می شود و امید جهت اصلاح و عدالت در مردم کم کردن می یابد که این زیبنده کشور نیست.

سلیمی در پاسخ به سوالی راجع به تاثیر پیگیری ادعاهایی که از سوی مسئولان مطرح می شود به وسیله قوه قضاییه، بیان کرد: دادستان باید به عنوان مدعی العموم در این پرسشها ورود پیدا کند و با افرادی که مسائلی را در فضای جامعه مطرح می کنند ولی به صورت عملیاتی وارد کار نمی شوند و مدارک خود را ارائه نمی دهند، برخورد کند تا فضای جامعه مسموم نشود. بعضی افراد مسائلی را در فضای جامعه مطرح می کنند و فضا را مسموم می کنند. قوه قضاییه راهکارهای حقوقی هم جهت افراد حقوقی و هم جهت افراد حقیقی در نظر گرفته است و می توانند در آنجا شکایت کنند. پیگیری این پرسشها از سوی قوه قضاییه قطعا تاثیرگذار خواهد بود. هر جایی که ما برخورد قانونی و موثر را در جامعه انجام دادیم، جواب گرفته ایم.

واژه های کلیدی: مسئولان | قوه قضاییه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz